Chính sách giao hàng

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại Điện Lạnh Hữu Hưng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm Điện lạnh.

2.2 Khu vực áp dụng:

Giao nhận miễn phí khu vực nội thành Hà Nội

3. NỘI DUNG:

3.1 Dịch vụ giao nhận sản phẩm:

  • Các hình thức giao hàng: nhân viên của chúng tôi giao hàng trực tiếp đến người mua, giao hàng thông qua các đơn vị vận chuyển hàng.
  • Đối với các đơn hàng ngoài khu vực nội thành Hà Nội, nhân viên bán hàng sẽ trực tiếp thỏa thuận thời gian giao hàng với khách hàng và chi phí vận chuyển.
  • Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận sẽ liên lạc với Quý khách hàng để hẹn thời gian, địa điểm cụ thể để giao hàng cho Quý khách hàng.

3.2 Dịch vụ lắp đặt sản phẩm:

  • Công ty thực hiện việc lắp đặt sản phẩm tại nhà theo yêu cầu của khách hàng.
  • Khách hàng sẽ thanh toán chi phí công lắp đặt, vật tư sử dụng thực tế theo “Bảng giá cung cấp vật tư, dịch vụ giao nhận, lắp đặt” sau khi khách hàng đã được hưởng tất cả các hình thức khuyến mại của công ty tại thời điểm mua hàng.