Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin Công ty TNHH Thương mại Điện lạnh Hữu Hưng

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của bạn cho hoạt động mua bán của bạn trên trang và những khiếu nại có thể xảy ra sau này, và để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể lấy những thông tin cá nhân bao gồm danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ nhà, địa chỉ giao hàng (nếu có khác địa chỉ nhà), số điện thoại nhà, điện thoại di động, số fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thẻ thanh toán hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng (chúng tôi không chỉ lấy giới hạn trong những thông tin trên mà có thể lấy thêm những thông tin khác).

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để xử lý đơn hàng của bạn, cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin thông qua trang web, cùng những điều khác bạn yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin đó để quản lý tài khoản; xác minh và thực hiện những giao dịch tài chính liên quan đến việc thanh toán trực tuyến của bạn; kiểm tra việc tải về tài liệu từ trang web của chúng tôi; cải tiến giao diện và/hoặc nội dung của các trang trên trang web và tùy chỉnh chúng cho người sử dụng; nhận ra những người truy cập trang web; thực hiện các nghiên cứu về nhân khẩu học; gửi bạn những thông tin chúng tôi nghĩ sẽ hữu ích cho bạn hoặc bạn yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm những thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không từ chối liên lạc vì những mục đích này. Khi nhận được sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn bằng email với những chi tiết về sản phẩm và dịch vụ khác. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin quảng cáo của chúng tôi, bạn có thể từ chối bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi có thể cho bên thứ ba biết tên và địa chỉ của bạn để giao hàng cho bạn (ví dụ như chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

Thanh toán thông qua trang web sẽ được thực hiện bởi đại diện có liên quan. Bạn chỉ nên cung cấp những thông tin chính xác cho chúng tôi, cho đại diện của chúng tôi hay trang web, đồng thời phải luôn cập nhật và thông báo cho chúng tôi nếu có thay đổi. Thông tin đặt hàng thực tế của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ, nhưng vì lý do an ninh, chúng tôi không thể công khai trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập những thông tin này bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên trang web.

Bạn có thể xem các đơn hàng đã được hoàn thành, những sản phẩm đã nhận, những sản phẩm đã gửi và chi tiết email, ngân hàng và bản tin mà bạn đặt theo dõi dài hạn. Bạn cam đoan sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của bạn, và không để lộ chúng cho những bên thứ ba trái phép. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào đối với việc sử dụng sai mật khẩu, trừ khi việc sử dụng sai này là lỗi của chúng tôi.

Nếu bạn tạo 1 tài khoản, chúng tôi sẽ lưu lại tên, địa chỉ, email và số điện thoại, để sử dụng cho các lần thanh toán tiếp theo.

Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bạn đã bằng lòng với việc chuyển tiếp và lưu trữ những thông tin đó trên máy chủ của chúng tôi.

Thông tin được thu thập lưu trữ

Trong khi bạn vào trang web, chúng tôi sẽ theo dõi:

  • Sản phẩm bạn đã xem: chúng tôi sẽ sử dụng cho, ví dụ, hiển thị sản phẩm bạn đã xem gần đây
  • Vị trí, địa chỉ IP và loại trình duyệt: chúng tôi sẽ sử dụng cho các mục đích như ước tính thuế và giao hàng
  • Địa chỉ giao hàng: Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn điền điều này để chúng tôi có thể, ví dụ, ước tính chi phí giao hàng trước khi bạn đặt hàng, và gửi đơn hàng cho bạn!

Chúng tôi sẽ sử dụng cookies để theo dõi nội dung giỏ hàng trong khi bạn duyệt trang web của chúng tôi

Khi bạn mua hàng từ chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin tài khoản bổ sung như tên tài khoản và mật khẩu.

Chúng tôi cũng sẽ lưu những nhận xét hoặc đánh giá, nếu bạn chọn hủy chúng.

Phạm vi sử dụng thông tin

– Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. ĐIỆN LẠNH HỮU HƯNG có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

– Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

– ĐIỆN LẠNH HỮU HƯNG sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

Thời gian lưu trữ thông tin

ĐIỆN LẠNH HỮU HƯNG sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp với chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

– Bộ phận đóng hàng, giao hàng, các thành viên của Điện Lạnh Hữu Hưng có quyền truy cập vào thông tin để  thực hiện đơn hàng, xử lý tiền hoàn lại và cũng như hỗ trợ cho khách hàng.

– Cơ quan chức năng khi có yêu cầu

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

– Công Ty TNHH Thương Mại Điện Lạnh Hữu Hưng

– Địa chỉ: Số 1 Ngõ 296 Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội.

– Tel : 0912.750.879 ; Email: dienlanhhuuhung@gmail.com
 

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Liên hệ đến:

– Công Ty TNHH Thương Mại Điện Lạnh Hữu Hưng

– Địa chỉ: Số 1 Ngõ 296 Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội.

– Tel : 0912.750.879 ; Email: dienlanhhuuhung@gmail.com

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Khi có kiếu nại, khách hàng Liên hệ đến: Công Ty TNHH Thương Mại Điện Lạnh Hữu Hưng; Địa chỉ: Số 1 Ngõ 296 Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội. ĐT: 0912.750.879 để giải quyết khiếu nại.

0912750879